• 0544 402 02 03
  • Bellaten Sağlık Ltd Şti, Dereboyu Cd, Fesleğen Sk, Ağaoğlu MyWorld, Suncity, 2C-16, Batıataşehir, 34746

AKCİĞER KANSERİ HAKKINDA SIK SORULANLAR

1. Akciğer kanseri nedir?

C: Akciğer kanseri en sinsi ve hızlı yayılabilen kanser türüdür. En ölümcül kanser türlerindedir. Akciğerin içinde ve/veya bronşlarda yerleşebilir.

2. Akciğer kanseri belirtileri nelerdir?

C: Çoğunlukla sessizdir ama İştahsızlık, kilo kaybı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, kan tükürme, bazen yüzde boyunda şişlik

3. Akciğer kanserinin ilk belirtileri nelerdir?

C: Akciğer kanseri sinsi bir kanserdir. Çoğu zaman şikayet yapmaz. Şikayetler oluştuğunda hastalık erken evre aşamasını geçmiş olabilir.

4. Akciğer kanseri tanısı nasıl konulur?

C: Öncelikle iyi bir fizik muayene ve hikaye alınır. Şikayetler detaylı sorgulanır. Görüntüleme (BT, MR, PET/MR, Kemik Sintigrafisi) ve endoskopi (Bronkoskopi) + Biyopsi (açık veya kapalı)

5. Akciğer kanseri nasıl teşhis edilir?

C: Öncelikle iyi bir fizik muayene ve hikaye alınır. Şikayetler detaylı sorgulanır. Görüntüleme (BT, MR, PET/MR-BT, Kemik Sintigrafisi) ve endoskopi (Bronkoskopi) + Biyopsi (açık veya kapalı)

6. Akciğer kanseri tanı yöntemleri nelerdir?

C: Görüntüleme (BT, MR, PET/MR-BT, USG, Kemik Sintigrafisi) ve Endoskopi (Bronkoskopi) + Biyopsi (açık veya kapalı)

7. Akciğer kanseri yaşam süresi?

C: Hastalığın evresine göre değişir: Evre1’de 5 yıl yaşam şansı %60-70; Evre 2’de %40-50; Evre 3’de %20-40; Evre 4’de %5-8.

8. Akciğer kanserinin tedavisi var mı?

C: Elbette tedavisi var. Hastalığın erken tanısının konulması çok önemlidir. Cerrahi yapılabilen erken evre hastalar uzun ömür sürebilmektedir.

9. Akciğer kanseri tedavisi nasıl yapılır?

C: Erken evrede (3a evresinde önce ilaç veya ışın) CERRAHİ uygulanması çok önemlidir. 3b ve 4. Evrede hastalığın hücre tipine göre Kemoterapi, Radyoterapi ve/veya Immünoterapi veya hepsi Kombine birlikte uygulanır.

10. Akciğer kanseri tedavisi yöntemleri nelerdir?

C: Erken evrede (3a evresinde önce ilaç veya ışın) CERRAHİ uygulanması çok önemlidir. 3b ve 4. Evrede hastalığın hücre tipine göre Kemoterapi, Radyoterapi ve/veya Immünoterapi veya hepsi Kombine birlikte uygulanır.

11. Akciğer kanseri evreleri nelerdir?

C: Evre 1: Erken Evre (Lenf bezleri temiz, akciğerde sınırlı <5cm)

Evre 2: Erken/Orta Evre (Akciğerde veya bronşta , 5-7cm, lenf bezleri de tutulmuş olabilir)

Evre 3A: Orta/İleri Evre (Kanser, akciğerlerin arasındaki lenf düğümlerine yayılmış veya soluk borusunun ikiye ayrılan bölümüne yakındır. Bunun yanında, akciğerlerdeki lenf düğümleri veya bronşlara yakın ya da lenf düğümlerine yayılmadan kalp, nefes borusu, diğer akciğer lobu gibi organlara yayıldığı da gözlemlenmiştir).

Evre 3B: İleri Evre (Kanserin, göğsün diğer tarafındaki lenf düğümlerinde veya köprücük kemiğinin üstünde veya daha geniş (kalp, nefes borusu gibi) ve göğsün ortasındaki lenf düğümlerinde veya soluk borusunun ikiye ayrıldığı bölgeye yakın görülmektedir).

Evre 4: İleri Evre (Kanser, her iki akciğerde, akciğeri ve kalbi çevreleyen sıvıda veya karaciğer, beyin, kemik gibi vücudun diğer bölümlerine sıçradığı görülmektedir (Metastaz Evresi)).

12. Akciğer kanseri belirtileri ve tedavisi?

C: Çoğunlukla sessizdir ama İştahsızlık, kilo kaybı, göğüs ağrısı, sırt ağrısı, kan tükürme, bazen yüzde boyunda şişlik.
Erken evrede (3a evresinde önce ilaç veya ışın) CERRAHİ uygulanması çok önemlidir. 3b ve 4. Evrede hastalığın hücre tipine göre Kemoterapi, Radyoterapi ve/veya Immünoterapi veya hepsi Kombine birlikte uygulanır.

13. Akciğer kanseri ameliyatı kime yapılır?

C: Erken Evrelerde (3A evresinde önce ilaç/ışın) CERRAHİ öncelikli tedavi seçeneğidir.

14. Erken dönemde akciğer kanseri tedavisi nasıl yapılır?

C: Erken Evrelerde (3A evresinde önce ilaç/ışın) CERRAHİ öncelikli tedavi seçeneğidir.

15. Akciğer kanseri tedavisinde hangi ameliyat yöntemleri vardır?

C: Tümörün büyüklüğü ve yaygınlığına göre ameliyat tekniğine karar verilir. Çoğu ameliyat günümüzde KAPALI (VATS: Video yardımlı cerrahi) yapılmaktadır. Kullanılan teknikler: Wedge rezeksiyon, Segmentektomi, Lobektomi, Pnömonektomi.

16. Akciğer kanseri tedavisi Başarı oranı nedir?

C: Erken evre olgularda oldukça iyidir. Yaşam süreleri 5 yıl için %60-70 civarındadır.

17. Akciğer kanseri olan ne kadar yaşar?

C: Hastalığın evresine göre değişir: Evre1’de 5 yıl yaşam şansı %60-70; Evre 2’de %40-50; Evre 3’de %20-40; Evre 4’de %5-8.

18. Akciğer kanseri 4. Evrede kurtulan var mı?

C: Çok yakın takip ve tedavi ile 4. Evrede 5 yıl yaşam şansı %5-8 civarındadır.

19. Akciğer kanseri 3. Evre ne kadar yaşar?

C: Evre 3A’da ilaç/ışın tedavisi sonrası CERRAHİ şansı olduğundan 5 yıl yaşam şansı %40’lara çıkabilmektedir.

20. Akciğer kanseri son evre ne kadar yaşar?

C: Çok yakın takip ve tedavi ile 4. Evrede 5 yıl yaşam şansı %5-8 civarındadır.

21. Akciğer kanserinde kimler risk grubunda yer alır?

C: Sigara içenler, İyi beslenmeyenler, Uyku düzeni bozuk olanlar, hava kirliliği olan yerlerde yaşayanlar, toksik du an ve havaya maruz kalanlar.

22.Akciğer kanserinde kemoterapi?

C: Özellikle ileri evre ve nüks eden olgularda Tıbbi Onkoloji Uzmanları’nın kontrolünde ve takibinde Kemoterapi uygulanır.

23. VATS yöntemiyle akciğer kanseri ameliyatı nasıl yapılır?

C: Hastalığın evresi tespit edildikten sonra Cerrahi kararı verilen olgularda Genel anestezi altında tümörlü dokuyu ve lenf bezlerini çıkarmak için KAPALI ameliyat tekniği VATS (video-yardımlı cerrahi) uygulanır.

24. Akciğer kanserinde kapalı ameliyat (VATS)?

C: Hastalığın evresi tespit edildikten sonra Cerrahi kararı verilen olgularda Genel anestezi altında tümörlü dokuyu ve lenf bezlerini çıkarmak için KAPALI ameliyat tekniği VATS (video-yardımlı cerrahi) uygulanır.

25. Tek Port VATS yöntemi nedir?

C: Bu KAPALI akciğer ameliyatında giriş yeri 3-5 cm.lik ameliyat kesisi ile açılır. Tüm işlem bu küçük kesiden yapılarak kanserli akciğer dokusu bu kesiden dışarı çıkarılır.

26. Kapalı akciğer ameliyatı (VATS) kaç saat sürer?

C: Vakaya ve Cerrahın tecrübesine göre 2-5 Saat arası sürebilir.

27. Açık akciğer ameliyatı nasıl ve kime yapılır?

C: Açık ameliyat VATS cerrahisi için yeterli cerrahi aletlerin olmadığı durumda, VATS deneyiminin yeterli olmadığı veya tümörün çok büyük olduğu veya göğüs duvarı, diyafram veya Başak dokularında çıkarılacağı büyük ameliyatlarda kullanılabilir.

28. Akciğer kanserinde yeni yaklaşımlar nelerdir?

C: Günümüzde tek-girişten (single port) VATS (video-yardımlı cerrahi) yaygın kullanılmaya başlanmıştır.

29. Akciğer kanseri ameliyatı sonrası nelere dikkat etmeli?

C: Kanser ameliyatından sonra hastalar doktorlarının dediklerini harfiyen yapmalıdırlar. Beslenme, yürüyüş, ek tedaviler ve yakın sıkı takipler.

30. Ameliyat Sonrası Yoğun Bakım Gerekir mi?

C: Kanser ameliyatından sonra çoğunlukla 1 gün bazen 2 gün yoğun bakım takibi gerekebilir.

31. Ameliyat Sonrası Hastanede Kaç Gün Kalınır?

C: Kanser ameliyatından sonra Genellikle başka bir sıkıntı yoksa 5-7 gün hastane yatışı yeterli olmaktadır. 10 gün sonra hastalar kontrole çağrılmaktadır.

32. Ameliyat Sonrası Normal Yaşantıya Ne Zaman Dönülür?

C: Ilk günden yürüyüşlere başlatılır. Ancak, genellikle 3-4 haftada hastalar eğer başka ek tedavi yapılmayacaksa normal hayatlarına dönebilirler.

33. Ameliyat Sonrası İlaç Tedavisi (Kemoterapi) veya Işın Tedavisi (Radyoterapi) Gerekir mi?

C: Ameliyat sonrası raporlanacak Patoloji Raporu’na göre hastanın gerçek patolojik evrelemesi yapılır. Bu sonuçlar konseyde tüm Onkoloji doktorlarıyla beraber değerlendirilir ve ek tedavi kararı verilirse Kemoterapi, Radyoterapi, İmmünoterapi veya bunların kombinasyonu hastaya planlanarak uygulanır.

Son Yazılar

YouTube