• 0544 402 02 03
  • Bellaten Sağlık Ltd Şti, Dereboyu Cd, Fesleğen Sk, Ağaoğlu MyWorld, Suncity, 2C-16, Batıataşehir, 34746

Novel Coronavirus Enfeksiyonu (2019-nCoV)

31 Aralık 2019’da DSÖ Çin Ülke Ofisi, Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirdi. 31 Aralık 2019 ile 3 Ocak 2020 arasında pnömonili 44 olgu rapor edildi. Wuhan Güney Çin Deniz Ürünleri Pazarı (farklı hayvan türleri satan bir toptan balık ve canlı hayvan pazarı) çalışanlarında kümelenme olduğu belirtildi. Vakalarda ateş, dispne ve radyolojik olarak bilateral akciğer pnömonik infiltrasyonu ile uyumlu görüntüler tespit edildi.

 

ETKEN:

Bu olgularda etken 7 Ocak 2020’de daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coronavirus (2019- nCoV) olarak tanımlanmıştır. Beta-coronavirüslerden olup, SARS ve MERS-CoV coronovirüsleri ile aynı ailedendir.

 

Virüsün kaynağı henüz netlik kazanmamakla birlikte vahşi bir hayvan olabileceği düşünülmektedir. Ancak, insandan insana ve sağlık merkezlerinde bulaş bildirilmiştir. Virüsün inkübasyon dönemi, bulaşma dönemi, bulaşma hızı ile hastalığın seyri ve fatalite oranı henüz bilinmemektedir. SARS ve MERS-Cov salgınının başlangıcıyla karşılaştırıldığında ağır olguların ve ölüm oranının düşük olduğu öngörülmektedir. Ancak her saat veri akışına bağlı olarak bilgilerimiz değişmektedir.

 

KLİNİK:

Ortalama inkübasyon süresi ile ilgili sınırlı bilgi mevcuttur, MERS-CoV ve SARS-CoV epidemiyoloji bilgisine göre 2019-nCoV için 14 güne kadar inkübasyon süresi olduğu varsayılmaktadır.

 

Enfeksiyonun yaygın belirtileri solunum semptomları, ateş, öksürük, nefes darlığı ve solunum güçlüğüdür. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilmektedir.

 

TANI:

2019-nCoV sekans bilgileri yeni paylaşılmış ve PCR tanı testleri dizayn edilmiştir. Laboratuvarların pan-coronavirus testi ve takiben sekans analizi ile konfirmasyon yapmaları önerilmiştir. Serolojik testler spesifik virus gruplarına karşı immun yanıtın konfirmasyonu açısından faydalıdır. Vaka tanımına uyan hastalar 2019-nCoV için test edilmelidir. Olgu tamnımına uyan hastalaradan farklı zamanlarda solunumsal sekresyon örneklerinde çalışılması önerilmektedir.

 

TEDAVİ:

Spesifik bir tedavisi olmayıp destek tedavisi uygulanmaktadır. Ağır olgularda yoğun bakım ve solunum desteği verilmektedir.

 

KORUNMA:

Aşısı henüz yoktur. Damlacık enfeksiyonuna karşı izolasyon yöntemleri önerilmektedir. Seyahat kısıtlaması henüz yoktur.

Son Yazılar

YouTube