• 0544 402 02 03
  • Bellaten Sağlık Ltd Şti, Dereboyu Cd, Fesleğen Sk, Ağaoğlu MyWorld, Suncity, 2C-16, Batıataşehir, 34746

Talk plörodezis” uygulanan malign plevral efüzyonlu hastalarda SAĞKALIM

(Https://doi.org/10.1016/j.lungcan.2019.09.003)

(Plörodezisin başarılması, MPE hastalarında “SAĞKALIM YARARI” kazandırmaktadır) *

Anahtar Kelimeler: Dispne, Mezotelyoma, Onkoloji, Plevral efüzyon

lungcancer - Talk plörodezis” uygulanan malign plevral efüzyonlu hastalarda SAĞKALIM

ÖZET

Amaç: Son gözlemler, plörodez sonrası efüzyon nüksü yaşayan hastalara kıyasla başarılı plörodezis alan malign plevral efüzyonu (MPE) olan hastalarda potansiyel bir sağkalım yararını göstermektedir.  Bu çalışma, talk plörodez geçiren MPE hastalarının iki veri kümesini kullanarak bu gözlemi araştırmayı amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Veri seti 1, MPE için Oxford Plevral Ünitesinde talk plörodezisi olan hastalardan oluşmaktaydı.  Veri seti 2, TIME1 klinik araştırmasına kayıtlı hastalardan oluşmaktaydı.  Plörodezis başarısı, plörodeziyi izleyen üç ay içinde MPE için daha ileri tedavi prosedürlerine ihtiyaç duyulması olarak tanımlandı.  Yukarıda belirtilen parametreler ayarlandıktan sonra çeşitli klinik, laboratuvar ve radyolojik parametrelerle ilgili veriler toplandı ve sağkalım, pleurodesis sonucuna (başarı ile başarısızlık) göre karşılaştırıldı.

Bulgular: Veri seti 1, ortalama yaşı 74.1 ± 10.3 yıl olan 60 hastadan oluşmaktaydı.  En sık görülen primer maligniteler mezotelyoma, meme ve akciğer kanseridir.  29 hastaya (% 48.3) plörodez uygulandı.  Plörodezis yetmezliği ile kötü sağkalım için düzeltilmiş olasılık oranı (aOR) 2.85 idi (% 95 CI 1.08-7.50, = p 0.034).

Veri seti 2, TIME1 çalışmasından 259 hastayı içeriyordu.  Yaş ortalaması 70.8 ± 10.3 idi ve en sık görülen primer maligniteler mezotelyoma, akciğer ve meme kanseri idi.  205 hastada (% 79) plörodezis başarılı oldu. Kötü sağkalım için aOR 1.62 (% 95 CI 1.09-2.39, p = 0.015) idi.

Sonuç: Plörodezisin başarılması, MPE hastalarında “SAĞKALIM YARARI*” kazandırmaktadır.  Bu fenomene katkıda bulunabilecek faktörleri araştırmak ve plörodez ve kalıcı plevral kateter müdahaleleri arasındaki sağkalım farkını ele almak için daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Son Yazılar

YouTube