• 0544 402 02 03
  • Bellaten Sağlık Ltd Şti, Dereboyu Cd, Fesleğen Sk, Ağaoğlu MyWorld, Suncity, 2C-16, Batıataşehir, 34746

YEMEK BORUSU (ÖZOFAGUS) KANSERİ HAKKINDA SIK SORULANLAR

1. Yemek borusu kanseri nedir?

C: Yemek borusunun herhangi bir yerinde, yemek borusunda var olan hücrelerin çeşitli kanserojen maddelere maruziyeti sonrası gelişen kanserlerdir.

2. Yemek borusu kanserinin nedenleri nedir?

C: Çok sebebi vardır; başlıcaları –sigara ve alkol, – iyi beslenmeme, -yanık, tütsülenmiş et tüketimi, – meyve/sebze az tüketimi, -toksik ve/veya kostik madde veya sıvı içilmesi, -Reflux (Barret yemek borusu)

3. Yemek borusu kanseri kimlerde daha fazla görülür?

C: Sigara ve alkol tüketimi fazla olanlarda, Beslenme alışkanlığı bozuk olanlar, stresli ve uyku düzeni bozuk hayat sürenler, kazara ve bilerek toxik ve/veya kostik madde içenler, Reflux tedavisini yeterli yaptırmayanlar, vs.

4. “Yutma Güçlüğü” yemek borusu kanserine işaret edebilir mi?

C: Evet kanseri işaret edebilir. Katılara mı sıvıya mı karşı oluyor sorgulanmalı. Geçmeyen veya şikayetleri artanlarda endoskopi yapılmalıdır.

5. Yemek borusu kanserinin belirtileri nelerdir?

C: Ağrı (yutarken veya geçmeyen inatçı), yutarken ağrı, kan tükürme, iştahsızlık, kilo kaybı, etrafındaki veya uzaktaki doku ve/veya organ tutuuumlarında ilgili bölgeye ait şikayetler.

6. Yemek borusu kanserinin tanısı / teşhisi nasıl konur?

C: Hastanın şikayetleri yol göstericidir, iyi sorgulanmalı. Görüntüleme yöntemleri (BT, MR, PET/BT) ve endoskopi ve kanda tümör belirteçlerine bakılır. Mutlaka Onkoloji departmanı ile koordineli tedavi ve tanı süreci yönetilmelidir.

7. Yemek borusu kanseri nasıl tedavi edilir?

C: Tüm muayene, konsültasyonlar ve tetkikler sonrası hastalığın en doğru evrelemesi yapılır, ve hastalığın erken evrelerinde mutlaka cerrahi, daha ileri evredeki olgularda Onkoloji departmanı işbirliğiyle Kemoterapi, Radyoterapi ve/veya Immünoterapi. Psikolojik destek asla ihmal edilmemeli.

8. Yemek borusu kanserinde tedavi seçenekleri nelerdir?

C: Hastalığın evresine göre tedavi planı çıkarılır ve ihtiyaca göre hastalığın erken evrelerinde mutlaka cerrahi, daha ileri evredeki olgularda Onkoloji departmanı işbirliğiyle Kemoterapi, Radyoterapi ve/veya Immünoterapi. Psikolojik destek asla ihmal edilmemeli.

9. Yemek borusu kanserinin evrelemesi nasıl yapılır?

C: Hastanın ayrıntılı muayenesi, gerekli konsültasyonları sonrası görüntüleme yöntemleri (BT, MR, PET/BT) ve endoskopi ve biyopsi sonuçlarına göre hastalığın TNM sınıflaması yapılır: T – Tümör boyutu, N – lenf bezleri kanserle tutulmuş mu, M – yakın veya uzak organ tutulumu var mı?

10. Yemek borusu kanseri sinsi midir?

C: Risk grubunda olan hastalar (iyi beslenmeyen, stresli, sigara ve alkol tüketen,vs) periodik Doktor takibinde olmalıdır. Yutma güçlüğü ve kan çıkartma bazen hastalığın ilerlemiş olduğunu gösterebilir. Toplumun bu belirtiler açısından bilgilendirilmesi, erken doktora başvurulması ve periodik takiplerin ihmal edilmemesi hastalığı sessiz aşamasında yakalamaya yardımcı olacaktır.

11. Yemek borusu kanserinin yaşam süresi nedir?

C: ORTALAMA: %18 beş yıl yaşam şansı vardır: – Erken evrede yaşam süreleri 5 yıl yaşam şansı %40, – Bölgesel kanserde %21 iken, – İleri evrede (metastaz varsa) %4.

12. Yemek borusu kanseri ne tür belirtilerle ortaya çıkar?

C: Kilo kaybı, iştahsızlık, yutma güçlüğü, yutarken ağrı, reflux’ya ait yanma hissi, hazımsızlık, şişkinlik, ve bazen belirgin şikayet yapmayabilir.

13. Yemek borusu yanması neden olur?

C: Reflux varsa ve iyi tedavi edilmemişse, yağlı/kızartma aşırı tüketiliyorsa yanma olabilir. Özellikle geceleri sırt üstü yatarken meydana gelebilir ve uykudan uyandırabilir. Bazen de fark edilmeyebilir ve nefes borusuna kaçarak tahriş yapabilir!

14. Reflü Yemek borusu kanserine neden olur mu?

C: Sürekli mideden asidik mide içeriğinin yemek borusuna kaçarak kronik olarak o bölgenin tahrişine (irritasyon) ve yangısına (inflamasyon) neden olduğu için bu zeminde kanserleşme görülebilir.

15. Yemek borusu yanması ve ağrısı nasıl geçer?

C: Öncelikle reflux tanısının Gastroenteroloji uzmanlarınca konması ve sonrasında önerilen tedavi ve yeme alışkanlıklarının düzenlenmesi ile önlenebilir.

16. Barret özefagus nedir?

C: Kronik mide asidinin yemek borusu içine geri kaçarak yemek borusu alt ucunda tahriş ve yangı yaparak mideye ait hücrelerin parmaksı tarzda uzanması ile meydana gelir.

17. Barret özefagus kansere neden olur mu?

C: Reflux çok ise, uzun zamandır devam ediyorsa ve yeterli tedavi edilmiyorsa Barret özefagus kanserleşebilir.

18. Endoskopi ne zaman yaptırılmalı?

C: Hastanın geçmeyen yutarken ağrısı, yutma güçlüğü, hazımsızlık, kilo kaybı, vs şikayetleri varsa bir Gastroenterolog tarafından değerlendirilerek Endoskopi yapılmalıdır.

19. Yemek borusunda yanma hissi ne zaman olur?

C: Reflux olduğunu, bazen hazımsızlık olduğunda, aşırı yağlı ve kızartma yendiğinde, alkol ve sigara tüketenlerde yanma olabilir?

20. Yemek borusu tahrişine ne iyi gelir?

C: Şikayeti olan hastalar mutlaka uzman bir doktora başvurarak tahrişin gerçek nedeninin araştırılıp ortaya konmasını sağlaması doğru olur.

21. Yemek borusu kanserinde cerrahi tedavi kimlere yapılır?

C: Şikayetleri olup, tüm tetkikleri ve endoskopi biyopsi sonuçlarına göre kanser tanısı konmuş ve evrelemesi doğru yapılmış hastalarda erken ve bölgesel yerleşimli olanlarda cerrahi mutlaka yapılmalıdır. Cerrahi kanseri çıkarılabilenlerde yaşam süreleri daha uzun olmaktadır.

22. Yemek borusu kanserinde ameliyat öncesi değerlendirme nasıl yapılır?

C: Hastanın fizik muayenesi ve sorgulaması çok detaylı yapılır. Elinde varsa tetkikleri ve diğer doktor notları ayrıntılı değerlendirilmeli. Eksikler varsa mutlaka tamamlanmalıdır. Hastalığın tanısı ve doğru evrelemesi ancak bu şekilde yapılabilir.

23. Yemek borusu kanserinde ne zaman cerrahi / ameliyat yapılır?

C: Hastanın değerlendirilmesi ve evrelemesi tam ve doğru olarak yapıldıktan sonra ameliyat öncesi kan ve solunum testleri de tamamlanarak erken evre ve bölgesel tutulumu olanlarda Cerrahi mutlaka öncelikli yapılmalıdır.

24. Yemek borusu kanserinde hangi ameliyatlar uygulanmaktadır?

C: Açık ve Kapalı cerrahi yöntemler vardır. Buna hastanın durumuna ve cerrahın tecrübesine göre karar verilir. İster açık ister kapalı ameliyatta amaç tüm kanserli yemek borusunun ve lenf bezlerinin tamamının sabırla çıkarılmasıdır.

25. Yemek borusu kanseri tipleri nelerdir?

C: Genellikle yemek borusunda yassı hücreli kanser gelişir. Yemek borusunun alt ucunda mide hücrelerinden kaynaklı adenokanser gelişebilir. Bazen mixed (karışık/andiferansiye) hücre tipleri bir arada olabilir. Bazen de çok nadir stromal GIST tümörleri.

26. Yemek borusu kanserinde ameliyattan sonra hastanede ne kadar kalınır?

C: Genellikle 1-2 gün yoğun bakımda, sonrasında 5-7günde Klinik yatağında takip edilir.

27. Yemek borusu kanseri ameliyatı sonrası takip nasıl yapılmaktadır?

C: Ilk 4 gün ağızdan yemek verilmez, NG sonda ile beslenir. 4.-5. Günde yutma testi yapılarak ameliyat bölgesinde bir kaçak, sızıntı var mı kontrol edilir. Kaçak yoksa hastaya o gün sıvı yumuşak gıda başlanır.

28. Yemek borusu kanseri ameliyatı sonrası beslenmede nelere dikkat edilmeli?

C: Ilk 3 ay tamamen sulu, yumuşak, ezilmiş gıdalar sık sık azar azar verilmelidir. 3 aydan sonra katı gıda başlanabilir, ama yine çok dikkat edilmeli sulandırılmalı, ezilmeli ve iyi çiğnenmelidir. Sık ve az az yemeye devam edilmelidir. Kontroller ihmal edilmemelidir.

29. Yemek borusu kanseri vücudun hangi bölgelerine yayılabilir?

C: Bölgesel lenf bezlerine, Karaciğer, Kalp, akciğer ve bronşlar, daha uzak organlar (kemik, beyin, vs)

30. Yemek borusu kanseri hastası tedaviden sonra ne kadar yaşar?

C: Evreye göre değişiklik göstermekle Erken evrede 5 yıl yaşam şansı %40-50, bölgesel tutulum olanlarda %20, ancak uzak metastazı olanlarda %4.

Son Yazılar

YouTube